Štancanje tehnologija

Tehnologija za štancanje i gužvanja glavnih procesa su: → → podešavanje pritiska na određivanju pravila → pribor → Zalijepi supstrata pritisak štancanje → rezanja i gužvanja → čišćenje otpada potre ili izrezati na komade → → točaka paket